Rozkład jazdy autobusów - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści

Rozkład jazdy autobusów

Dla rodziców > Dojazdy

UWAGA
RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI
DZIECI KORZYSTAJĄCYCH  Z AUTOBUSÓW


Informuję, że poniżej znajduje się rozkład jazdy autobusów obowiązujący od 06.09.2021r. - proszę się z nim zapoznać.

Dziecko nieposiadające maseczki nie będzie wpuszczane do autobusu.
Środki ochrony osobistej zapewnia rodzic/opiekun prawny.

Proszę rodziców dzieci dojeżdżających o zapoznanie się z Regulaminem  znajdującym się w zakładce "Regulamin dowożenia i odwożenia uczniów"  oraz  złożenie „Oświadczenia” – druk do pobrania na dole strony z  Regulaminem, a następnie proszę o jego przesłanie – zdjęcie lub skan na  adres e-mail: pswinsko@op.pl , lub przekazanie w formie papierowej do Przedszkola – najpóźniej do dnia 10.09.2021r.


p.o. Dyrektor
Przedszkola Samorządowego
 mgr Maria Mosiek
Rozkład jazdy poniedziałek
Rozkład jazdy wtorek, czwartek, piątek
Rozkład jazdy środa
Wróć do spisu treści