Plan dnia - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
6:00 - 8:00
Zabawy dowolne dzieci według zainteresowań, zaję-cia indywidualne wspierające rozwój dziecka, ćwiczenia ogólnoro-zwojowe (rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę itp.).
8:00 - 8:15
Schodzenie się dzieci do swoich grup; zabawy wynikające z wła-snej aktywności dziecka
8:15 - 9:00
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz ćwiczenia poranne
9:00 - 9:10
Czynności higieniczno – porządkowe
9:10 – 9:30
Śniadanie
9:30 - 10:30
Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego, obejmującego realizację podstawy programowej
10:30 - 11:00
Zabawy dowolne wynikające z inicjatywy dzieci
11:00 - 11:50
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego. Zestawy ćwiczeń gimnastycz-nych
11:50 – 12:00
Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu
12.00 - 12:30
Obiad – I i II danie
12:30 - 13:00
Zajęcia i zabawy relaksacyjne, zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, praca z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi
13:00 – 15:00
Bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk, leżako-wanie – grupy młodsze
Ćwiczenia relaksacyjne, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne, wspólne czytanie – grupy starsze
15:00 - 16:30
Własna aktywność dzieci, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkol-nym lub w sali.
Czynności porządkowe.
Wróć do spisu treści