Psycholog - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści
Wszystkie emocje sa dobre
PSYCHOLOG
mgr Dorota Ziółkowska


Opieka psychologiczna obejmuje:
 
• adaptację dzieci do przedszkola i wsparcie rodzica w tym zakresie
• rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia
• ocenę funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi
• prowadzenie działań diagnostycznych
• pomoc przy konstruowaniu opinii na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka
• konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych
• wyjaśnianie przyczyn trudności w zachowaniu dzieci
• współpracę z wychowawcami w celu zminimalizowania skutków zakłóceń lub/i zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci
• współpracę z wychowawcami w celu zmniejszenia intensywności zaburzeń zachowania
• inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej i psychologicznej w zależności od rozpoznawanych potrzeb
• wspieranie wychowawców i rodziców w rozwiązywaniu problemów z dzieckiem
• współpracę z rodzicami – prowadzenie konsultacji indywidualnych, prowadzenie doradztwa
• wspieranie rozwoju dzieci

 
Formy pracy:
 
• obserwacja dzieci w grupie podczas swobodnej aktywności, podczas zajęć  prowadzonych przez wychowawczynie oraz  uczestnictwo w zajęciach
• obserwacja podczas indywidualnego kontaktu
• zajęcia indywidualne, gdy jest potrzeba przeprowadzenia diagnozy i dostarczenia wsparcia
• zajęcia indywidualne ogólnorozwojowe o charakterze terapeutycznym
• poradnictwo i konsultacje dla rodziców/prawnych opiekunów
• poradnictwo i konsultacje dla wychowawców
• zajęcia z elementami socjoterapii-radzenia sobie z emocjami


Kiedy udać się do psychologa?

Rodzic powinien zgłosić się do psychologa nie tylko wtedy, gdy problem  jest już bardzo złożony, ale w momencie zaobserwowania w funkcjonowaniu dziecka pierwszych niepokojących symptomów przejawiających się w sferze: wychowawczej, emocjonalnej, społecznej, ruchowej czy komunikacji językowej. Nie powinno się czekać na to, że sytuacja się naprawi albo  samo minie. Warto działać szybko i zdecydowanie. Nawet najtrudniejszy  problem nie ma wtedy możliwości utrwalenia się w czasie. Czasami  wystarczy konsultacja, wskazówka by sytuacja uległa zmianie.


 
20 PRZYKAZAŃ JANUSZA KORCZAKA DLA RODZICÓW

 1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
 2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
 3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
 4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.
 5. Nie  zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie  konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli  rozmawiamy w cztery oczy.
 6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
 7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
 8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga !
 9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.
 10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
 11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
 12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
 13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
 14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
 15. Nie  odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że  zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
 16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
 17. Nie  rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w  przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając  mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o  jakiej nawet ci się nie śniło.
 18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
 19. Nie  bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi  kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
 20. Nie bój się miłości. Nigdy.
Wróć do spisu treści