Pobyty - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści

Pobyty

Dla rodziców
Przy ustalaniu miesięcznej opłaty za POBYT w Przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych w zakresie realizacji podstawy programowej, ustala się opłatę za każdą zadeklarowaną i rozpoczętą godzinę  realizacji tych zajęć - kwotę 1,-zł (jeden złoty).

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Wińsko z dnia 31.08.2022r. Nr LIV/398/2022 - od 1.10.2022r  opłata wskazana wyżej wynosi 1,14zł

Opłat za pobyt należy dokonywać na:

Numer rachunku bankowego:
47 9598 0007 0100 0172 2001 0143  
Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie

Na rzecz: Gmina Wińsko

Tytuł przelewu: należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, grupę, miesiąc za który dokonywana jest opłata oraz dopisek „pobyt”.

Termin płatności do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.


Do wglądu:

Do pobrania:


Powiększ czcionke
Podświetl linki
Wróć do spisu treści