Pobyty - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści

Przy ustalaniu miesięcznej opłaty za POBYT w Przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych w zakresie realizacji podstawy programowej, ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę  realizacji tych zajęć - kwotę 1,44 zł (jeden złoty czterdzieści cztery grosze)
obowiązuje od 01.09.2024r. .

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Wińsko Nr IV/24/2024 Rady Gminy Wińsko z dnia 19 czerwca 2024 r.


INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH za  POBYT
w Przedszkolu Samorządowym w Wińsku

Termin płatności do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

Numer konta bankowego:
47 9598 0007 0100 0172 2001 0143

Na rzecz: Gmina Wińsko

Tytuł przelewu należy wpisać:
-Przedszkole Samorządowe w Wińsku
-imię i nazwisko dziecka,
-opłata za POBYT,
-podać  miesiąc za który dokonywana jest opłata.


Do wglądu:

Do pobrania:


Powiększ czcionke
Podświetl linki
Wróć do spisu treści