Pobyty - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści


Przy ustalaniu miesięcznej opłaty za POBYT w Przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych w zakresie realizacji podstawy programowej, ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę  realizacji tych zajęć - kwotę 1,30-zł (jeden złoty trzydzieści groszy) od dnia 18.10.2023 r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Wińsko Nr LXXII/498/2023 z dnia 27.09.2023 r.

Opłat za pobyt należy dokonywać na:

Numer rachunku bankowego:
47 9598 0007 0100 0172 2001 0143  
Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie

Na rzecz: Gmina Wińsko

Tytuł przelewu: należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, grupę, miesiąc za który dokonywana jest opłata oraz dopisek „pobyt”.

Termin płatności do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.


Do wglądu:

Do pobrania:


Powiększ czcionke
Podświetl linki
Wróć do spisu treści