Logopeda - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści


Anna Kuczera - neurologopeda***  Drodzy Rodzice,

  W dniu 12.10.2023 r. w ramach profilaktyki logopedycznej zakończyły się badania przesiewowe, które miały na celu wyłonić z grupy dzieci te, które posiadają wadę wymowy, zaburzenia mowy lub choroby, mogące takie zaburzenia powodować.           

Logopedyczne badanie przesiewowe polegało na sprawdzeniu:

 • rozumienia mowy (mowa bierna)
 • artykulacji (czy dźwięki mowy realizuje poprawnie i czy występują wszystkie adekwatnie do normy wiekowej)
 • umiejętności posługiwania się mową czynną (nawiązywanie komunikacji z logopedą, nazywanie czynności, rzeczowników, przyimków, przysłówków)
 • budowy i sprawności narządów artykulacyjnych (wargi, podniebienie, zęby, język)
 • funkcji oddechowych
 • prawidłowego połykania

W opinii znajdą Państwo informację:

 • dotyczącą zaleceń
 • czy dziecko zostało zakwalifikowane na zajęcia logopedyczne (pierwszeństwo mają dzieci z grup najstarszych).

Ważne jest również to, aby skorzystać z konsultacji innych specjalistów w momencie, gdy logopeda sugeruje to w opinii.

Proszę pamiętać, że podstawą otrzymania od logopedy opinii, było wyrażenie na nią zgody.
                                                                                                                                  

                         Anna Kuczera                   ***Kiedy należy szukać pomocy u logopedy?

 
Rodzicu! Pomyśl o swoim dziecku i zastanów się czy:
 
 • masz wrażenie, że dziecko źle słyszy
 • zauważasz zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka (języka, podniebienia, zgryzu, zębów)
 • mówi przez nos – jak przy katarze, mimo że nie jest chore
 • w  trakcie mówienia powtarza sylaby (np. ko – ko – koza), wyrazy (np. Daj  mi mi mi lalkę), zacina się (może to być tzw. niepłynność rozwojowa,  która minie z wiekiem, ale może to być również objaw jąkania)
 • podczas wymowy głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź: wsuwa język między zęby, układa go niesymetrycznie, co daje dźwięk poświstu charakterystyczny dla mowy Kaczora Donalda
 • podczas wymowy głoski r: głoska brzmi jak w języku francuskim lub niemiecki, dziecko wymawia ją gardłowo
 • dziecko ma 6-7 miesięcy: nie gaworzy, nie odwraca głowy w kierunku dźwięków
 • dziecko ma 12 miesięcy: nie kojarzy słów z osobą lub przedmiotem („gdzie jest tata/ miś?”), nie wykonuje prostych poleceń, nie wypowiada ze zrozumieniem pierwszych słów
 • dziecko ma 2 lata: nie nazywa przedmiotów, nie posługuje się prostymi zdaniami, nie wykonuje prostych poleceń
 • dziecko ma 3 lata: nie mówi wcale, wymawia jedynie pojedyncze i proste wyrazy
 • dziecko ma 4 lata: nie wymawia głosek k, g - zamienia je na t, d (zamiast „kogut” mówi „todut”), głoski s, z, c, dz zamienia na ś, ź, ć, dź, głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi, np. b na p (zamiast „buda” mówi „puta”,), w na f (zamiast „woda” – „fota”)
 • dziecko ma 5 lat: nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż (np. zamiast „szafa” mówi „safa”), nie używa zdań rozwiniętych, nie zadaje pytań
 • dziecko ma 6 lat: nie wymawia głoski r (zamiast „rower” mówi „lowel” lub „jowej”), nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści bajki, opowiadania, popełnia wiele błędów gramatycznych
                         
 
Jeżeli, którykolwiek z powyższych punktów odnosi się do Twojego dziecka, nie zwlekaj. Zgłoś się do logopedy!ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE

Wróć do spisu treści