Pobyty-czcionka - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści

Pobyty-czcionka

Strony specjalne > Ułatwienia dostępności > Dla rodzicow-ulatwienia

Przy ustalaniu miesięcznej opłaty za POBYT w Przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych w zakresie realizacji podstawy programowej, ustala się opłatę za każdą zadeklarowaną i rozpoczętą godzinę  realizacji tych zajęć - kwotę 1,-zł (jeden złoty).

Opłat za pobyt należy dokonywać na:

Numer rachunku bankowego:
47 9598 0007 0100 0172 2001 0143  
Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie

Na rzecz: Gmina Wińsko

Tytuł przelewu: należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, grupę, miesiąc za który dokonywana jest opłata oraz dopisek „pobyt”.

Termin płatności do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.


Do wglądu:

Do pobrania:

Pomniejsz czcionkę
Podświetl linki
Wróć do spisu treści