Home-linki - Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści
Powiększ czcionkę
Wyłącz podświetlanie linków
<<>> Od 01.03.2024r. do 22.03.2024r. trwa rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Wińsku <<>>
UWAGA
REKRUTACJA

Informujemy, że od dnia  01.03.2024r. do dnia 22.03.2024r.
trwa  rekrutacja dzieci
do Przedszkola Samorządowego w Wińsku.
Wniosek wraz z załącznikami  dostępne są:
- w sekretariacie przedszkola
- na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Rekrutacja”.***
***

UWAGA NOWY ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW


Informujemy, że od 09.10.2023 będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy autobusów. Rozkład znajduje się w zakładce >>Dla rodziców->Dojazdy->Rozkład jazdy autobusów<< prosimy się z nim zapoznać.***

UWAGA
RODZICE /OPIEKUNOWIE PRAWNI
OBOWIĄZUJĄCE RZECZY W PRZEDSZKOLU OD 01.09.2023r.


Wszystkie dzieci muszą mieć: plecak, obuwie zmienne, ręcznik, butelkę z napojem oraz ubrania na zmianę (majtki, skarpetki, koszulka, spodenki) – wszystko podpisane.

Dodatkowo dzieci leżakujące (tj. 3 i 4 letnie)  muszą mieć: poduszkę, kocyk, prześcieradło na gumce w rozmiarze ok. 140cm/60cm oraz podkład higieniczny w rozmiarze ok. 90cm/60cm – wszystko podpisane i włożone w 1 dużą torbę.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPRAWKI

Rodzice/opiekunowie informacje dotyczące wyprawki – zakupu rzeczy potrzebnych w przedszkolu uzyskają na pierwszym zebraniu z wychowawcą grupy, które odbędzie się w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.***

Zarządzenie nr 787/2023
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 13.04.2023 roku

w sprawie ustalenia w roku 2023 przerw w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli  oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z  § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r.  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.) na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli oraz rad rodziców, zarządza się co następuje:
                                                                                                                                  
§ 1.
Ustala się obowiązujące w roku 2023 terminy przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko:
  1. Przedszkole Samorządowe w Wińsku, ul. Na Piaski 10  – od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.
  2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej  im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie,  Orzeszków 9 – od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.
  3. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Krzelów 125  – od dnia 1 sierpnia  2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.
  4. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Adama De Garnier w Głębowicach, Głębowice 10 – od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

§ 2.
  1. Dyżur wakacyjny w okresie od 1 lipca 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r. pełni Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Krzelów 125 oraz Odział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Adama De Garnier w Głębowicach, Głębowice 10.
  2. Dyżur wakacyjny w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. pełni  Przedszkole Samorządowe w Wińsku, ul. Na Piaski 10 oraz Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie, Orzeszków  9.

§ 3.
Zarządzenie zamieszcza się na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Wińsko oraz placówek oświatowych.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w Wińsku oraz Dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wińsko.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Wińsko              
Jolanta Krysowata-Zielnica          

***

Drodzy Rodzice! Drodzy Opiekunowie Prawni!
Zgoda na przyjęcie tabletek z jodkiem potasu


Drodzy rodzice/opiekunowie prawni proszę zapoznać się z INFORMACJĄ o tabletkach z jodkiem potasu (z instrukcji użytkowania) oraz DEKLARACJĄ ZGODY.

Informacja do wglądu:

Deklaracja zgody do pobrania:***TERRORYZM – STOPNIE ALARMOWE


Procedury wprowadzania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP. Czytaj więcej...


Wróć do spisu treści