Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści
Powiększ czcionke
Podświetl linki
<<>> Przedszkole działa w trybie sanitarnym <<>>
***

Odsłuchaj tekst
Odsłuchaj tekst
Odsłuchaj tekst
UWAGA
RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI
DZIECI KORZYSTAJĄCYCH  Z AUTOBUSÓW
***

Zarządzenie nr 615/2022
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 10.05.2022 roku


w sprawie ustalenia w roku 2022 przerw w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ) w związku z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2019 r. poz. 502 z późn. zm.) na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli oraz rad rodziców, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się obowiązujące w roku 2022 terminy przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko:

  1. Przedszkole Samorządowe w Wińsku, ul. Na Piaski 10 - od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
  2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Krzelów 125 - od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.
  3. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie, Orzeszków 9 - od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
  4. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Adama De Garnier w Głębowicach, Głębowice 10 - od dnia 1 lipca 20202 r. do dnia 31 lipca 2022 r.

§ 2. 1. Dyżur wakacyjny w okresie od 1 lipca 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. pełni Przedszkole Samorządowe w Wińsku, ul. Na Piaski 10 oraz Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie, Orzeszków 9.

2. Dyżur wakacyjny w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. pełni Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Krzelów 125 oraz Odział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Adama De Garnier w Głębowicach, Głębowice 10.


Orginał do wglądu:***

Nasze Przedszkole - Przedszkolem Roku


Więcej informacji dostępnych jest w zakładce "Nasze Sukcesy"

***TERRORYZM – STOPNIE ALARMOWE


Procedury wprowadzania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP. Czytaj więcej...***

UWAGA
RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI


Informujemy, że od dnia 19.04.2022r. wzrastają ceny za posiłki. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce "Dla rodziców -> posiłki".***

List Ministra Edukacji i Nauki dotyczący sytuacji w Ukrainie


List do wglądu:***

Odsłuchaj tekst
Odsłuchaj tekst
Odsłuchaj tekst
Pomoc dzieciom na Ukrainie


Szanowni Państwo,

zaostrzenie konfliktu na Ukrainie z dnia na dzień wpłynęło na życie milionów dzieci w tym kraju. Zwracamy się do Państwa z pilną prośbą o wsparcie działań pomocowych prowadzonych przez UNICEF na Ukrainie.

UNICEF jest na miejscu i niesie pomoc potrzebującym. Eskalacja działań wojennych sprawia jednak, że potrzeby humanitarne najmłodszych rosną w szybkim tempie. Zniszczona została część infrastruktury wodnej i edukacyjnej, występują ograniczenia w dostawie prądu i gazu. Dostęp do opieki medycznej w nagłych przypadkach jest coraz trudniejszy. Rodziny z dziećmi są zmuszone opuścić swoje domy, wzrasta poziom ubóstwa. Życie 7,5 miliona dzieci jest zagrożone. Wobec nasilania się konfliktu zwiększamy skalę naszej pomocy. I prosimy o wsparcie.

Zebrane środki przekażemy na zapewnienie dzieciom między innymi bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych. Współpracujemy z lokalnymi partnerami, dzięki czemu możemy dobrze oszacować najpilniejsze potrzeby i dostarczyć dzieciom skuteczną pomoc.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnianie naszego apelu społeczności szkolnej, w tym przede wszystkim Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom placówki.

Za pośrednictwem strony https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy można dokonać wpłaty darowizny.

Podajemy także numer konta akcji „Pomoc dla Ukrainy":
28 1020 1026 0000 1902 0203 5434

Zachęcamy także do śledzenia naszych mediów społecznościowych, w których zamieszczamy bieżące informacje dotyczące sytuacji na Ukrainie. Na profilu Facebook UNICEF Polska uruchomiliśmy także zbiórkę internetową: https://www.facebook.com/donate/462703465452564/10158711221256545/, którą można udostępnić na profilach placówek oraz na prywatnych kontach w mediach społecznościowych.

Na stronie: https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/zbiorki-charytatywne zamieściliśmy dla Państwa grafiki i plakaty, które można wykorzystać informując o prowadzonej akcji pomocowej (drukując i wieszając w placówce lub udostępniając w mediach społecznościowych).

O wsparcie na rzecz dzieci na Ukrainie apeluje Dyrektor Generalny UNICEF Polska:
Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.


Pozdrawiamy,
Zespół UNICEF Polska***

Zapraszamy wszystkich rodziców
Szanowny rodzicu, jeśli chciałbyś:
  • uzyskać specjalistyczne wsparcie w przezwyciężaniu trudności, które przejawia Twoje dziecko
  • właściwie zdiagnozować problemy, z którymi się borykacie
  • zweryfikować swoje dotychczasowe sposoby postępowania
  • skorzystać z porad specjalistów
  • porozmawiać
Napisz do Nas: scwew@zprbrzegdolny.pl – odpiszemy/oddzwonimy/spotkamy się najszybciej jak to możliwe.
Skontaktuj się z koordynatorem ds. edukacji włączającej w Twojej szkole –umówi Cię z odpowiednim specjalistą. Zapraszamy!


Do pobrania:***

UWAGA
RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI
DZIECI KORZYSTAJĄCYCH  Z AUTOBUSÓW


Informujemy, że zmianie uległ rozkład jazdy autobusów. Nowy rozkład obowiązuje od 13.01.2022r. i znajduje się w zakładce "Dla Rodziców->Dojazdy->Rozkład jazdy autobusów" - prosimy się z nim zapoznać.***

UMOWA GRANTOWA W ZAKRESIE PROWADZENIA SCWEW PODPISANA


W dniu 3 grudnia 2021r. w Warszawie została podpisana umowa powierzenia Grantu  na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.  
Powiat Wołowski reprezentowała Pani Beata Borowska-Podsiadła dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym natomiast Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie dyrektor Pan Tomasz Madej.Na realizację grantu zostały przyznane środki w kwocie 1 469 530zł.
Współpartnerami w grancie jest Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu oraz Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
Do współpracy w ramach SCWEW zaproszono przedszkole i szkoły z terenu Gminy Brzeg Dolny, Gminy Wińsko i Gminy Wołów. Szkoły objęte wsparciem w projekcie:
Odsłuchaj tekst
Odsłuchaj tekst
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2
w Brzegu Dolnym
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1
w Brzegu Dolnym
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3
w Brzegu Dolnym
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich  w Wołowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu
Szkoła Podstawowa
w Wińsku
Przedszkole Samorządowe w Wińsku
Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w  Zespole Szkół Zawodowych
w Brzegu Dolnym
Branżowa Szkoła I Stopnia w
Zespole Szkół Zawodowych
w Wołowie
Zapraszamy do śledzenia strony SCWEW, która lada dzień zostanie uruchomiona.***


UWAGA
RODZICE /OPIEKUNOWIE PRAWNI


Informuję, że Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wińsku  wprowadził REGULAMIN korzystania z parkingu (znajdującego się za placem zabaw, między budynkami szkoły) przeznaczonego wyłącznie dla rodziców/opiekunów dzieci do lat 7 uczęszczających do Szkoły, Przedszkola i Żłobka przy ul. Na Piaski 10 - 12, który obowiązuje od dnia 26.11.2021r.
Proszę wszystkich rodziców/opiekunów prawnych o zapoznanie się z treścią REGULAMINU i jego przestrzeganie (treść dostępna na stronie internetowej przedszkola: https://pswinsko.pl  w zakładce ”Dla rodziców➜Dojazdy➜Regulamin parkingu”)


Maria Mosiek
p.o. Dyrektor
Przedszkola Samorządowego
w Wińsku***

UWAGA
RODZICE /OPIEKUNOWIE PRAWNI
PRZYPROWADZANIE-ODBIERANIE DZIECI DO I Z PRZEDSZKOLA

W dniu 01 września 2021r. ze względu na epidemię,  nie będzie uroczystego rozpoczęcia roku przedszkolnego, zajęcia w grupach rozpoczynają się o godz. 8.00 i kończą o godz. 13.00.

Rodzice proszeni są o ścisłe przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dzieci ze względu na organizację pracy przedszkola. Poza tym zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego i korzystania z maseczek.
 
Dzieci zdeklarowane na 5. godzinny pobyt w przedszkolu będą przyprowadzane i odbierane wg. harmonogramu przedstawionego poniżej.

Pozostałe dzieci będą przyprowadzane i odbierane wg. deklaracji złożonych przez rodziców.
 
Rodzice nie wchodzą do budynku przedszkola.
 
Dzieci są odbierane w wejściu, przez pracownika placówki.


 
WEJŚCIE GŁÓWNE
WCHODZĄ DZIECI Z GRUPY:
„Sówki” i „Jeżyki”
przyjście
wyjście
„Sówki”
wych.
D.Dawidowicz/P. Godyla-Uść
7.40-7.50
12.50-12.55
„Jeżyki”  
wych. W. Szpatowicz
7.50-8.00
12.55-13.00
WEJŚCIE BOCZNE  
WCHODZĄ DZIECI  Z GRUPY:
„Biedronki”, „Wiewiórki” i „Mali Odkrywcy”
Odsłuchaj tekst
Odsłuchaj tekst
przyjście
wyjście
„Biedronki”  
wych. I. Formusiewicz
7.40-7.45
12.50-12.55
”Wiewiórki”
wych. J. Kędzierska
7.45-7.50
12.55-13.00
”Mali Odkrywcy”
wych. L. Adamczak
7.50-7.55
13.00-13.05
Wróć do spisu treści