Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego w Wińsku
Menu
Przejdź do treści
Powiększ czcionke
Podświetl linki
<<>> Przedszkole działa w trybie normalnym <<>>

***

Zarządzenie nr 787/2023
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 13.04.2023 roku

w sprawie ustalenia w roku 2023 przerw w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli  oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z  § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r.  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.) na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli oraz rad rodziców, zarządza się co następuje:
                                                                                                                                  
§ 1.
Ustala się obowiązujące w roku 2023 terminy przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko:
 1. Przedszkole Samorządowe w Wińsku, ul. Na Piaski 10  – od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.
 2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej  im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie,  Orzeszków 9 – od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.
 3. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Krzelów 125  – od dnia 1 sierpnia  2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.
 4. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Adama De Garnier w Głębowicach, Głębowice 10 – od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

§ 2.
 1. Dyżur wakacyjny w okresie od 1 lipca 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r. pełni Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Krzelów 125 oraz Odział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Adama De Garnier w Głębowicach, Głębowice 10.
 2. Dyżur wakacyjny w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. pełni  Przedszkole Samorządowe w Wińsku, ul. Na Piaski 10 oraz Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie, Orzeszków  9.

§ 3.
Zarządzenie zamieszcza się na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Wińsko oraz placówek oświatowych.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w Wińsku oraz Dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wińsko.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Wińsko              
Jolanta Krysowata-Zielnica          

***

Odsłuchaj tekst
Drodzy Rodzice! Drodzy Opiekunowie Prawni!
Zgoda na przyjęcie tabletek z jodkiem potasu


Drodzy rodzice/opiekunowie prawni proszę zapoznać się z INFORMACJĄ o tabletkach z jodkiem potasu (z instrukcji użytkowania) oraz DEKLARACJĄ ZGODY.

Informacja do wglądu:

Deklaracja zgody do pobrania:***

Odsłuchaj tekst


TERRORYZM – STOPNIE ALARMOWE


Procedury wprowadzania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP. Czytaj więcej...***

Odsłuchaj tekst
Zapraszamy wszystkich rodziców
Szanowny rodzicu, jeśli chciałbyś:
 • uzyskać specjalistyczne wsparcie w przezwyciężaniu trudności, które przejawia Twoje dziecko
 • właściwie zdiagnozować problemy, z którymi się borykacie
 • zweryfikować swoje dotychczasowe sposoby postępowania
 • skorzystać z porad specjalistów
 • porozmawiać
Napisz do Nas: scwew@zprbrzegdolny.pl – odpiszemy/oddzwonimy/spotkamy się najszybciej jak to możliwe.
Skontaktuj się z koordynatorem ds. edukacji włączającej w Twojej szkole –umówi Cię z odpowiednim specjalistą. Zapraszamy!


Do pobrania:***

Odsłuchaj tekst
UMOWA GRANTOWA W ZAKRESIE PROWADZENIA SCWEW PODPISANA


W dniu 3 grudnia 2021r. w Warszawie została podpisana umowa powierzenia Grantu  na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.  
Powiat Wołowski reprezentowała Pani Beata Borowska-Podsiadła dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym natomiast Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie dyrektor Pan Tomasz Madej.Na realizację grantu zostały przyznane środki w kwocie 1 469 530zł.
Współpartnerami w grancie jest Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu oraz Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
Do współpracy w ramach SCWEW zaproszono przedszkole i szkoły z terenu Gminy Brzeg Dolny, Gminy Wińsko i Gminy Wołów. Szkoły objęte wsparciem w projekcie:
Odsłuchaj tekst
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2
w Brzegu Dolnym
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1
w Brzegu Dolnym
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3
w Brzegu Dolnym
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich  w Wołowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu
Szkoła Podstawowa
w Wińsku
Przedszkole Samorządowe w Wińsku
Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w  Zespole Szkół Zawodowych
w Brzegu Dolnym
Branżowa Szkoła I Stopnia w
Zespole Szkół Zawodowych
w Wołowie
Zapraszamy do śledzenia strony SCWEW, która lada dzień zostanie uruchomiona.

Wróć do spisu treści